Szakmai tevékenységünk, projektek

Feladatainkat ennek alapján az alábbiakban tudjuk megfogalmazni:

· együttműködés kialakítása: a területtel foglalkozó kutatók között, a büntetés-végrehajtási intézmények, gyermekvédelmi intézmények, rendőrség és a pedagógusképzéssel, rendőrképzéssel foglalkozó intézmények között, a civil szervezetek és a képző intézmények között;

· közös kutatások szervezése, vezetése: kriminálpedagógiai, -pszichológiai és börtönpszichológiai témában;

· közös pályázatok a fent intézményekkel nemcsak a kutatás területén, hanem az adott intézményekben zajló képzések, továbbképzések tartása érdekében;

· bűnmegelőzési projektek szervezése, illetve ezek szervezésében való közreműködés, szakmai tanácsadás

Alapelveink, melyek mentén működünk:

· A média valótlan képet ad és sztereotípiákat generál a büntetés-végrehajtási intézményekről, ez elleni küzdelem alapvetően fontos.

· A büntető stratégia és a reszocializáció arányainak kiegyenlítése szükségeltetik.

· A büntetés letöltése utána a szabadult bűnelkövető számára kiemelt és speciális támogatás jár, hogy társadalmi szerepeinek eredményes gyakorlását elsajátíthassa és kivitelezhesse.

· Szükséges, hogy civil szféra és a "börtönön kívüli világ" reszocializációs törekvéssel bebocsátást nyerjen a büntetés-végrehajtási intézményekbe.

Témák, mellyel a szakmai műhely foglalkozni kíván, illetve foglalkozik:

· Erőszak az iskolában – az erőszak megelőzésének lehetőségei

· A bűnmegelőzés pedagógiai és pszichológiai kérdései

· Fiatalkorú fogvatartottak a büntetés-végrehajtásban (komplex megközelítés)

· A reintegráció, reszocializáció lehetőségei

· A gyermekek elleni erőszakot elkövetők komplex vizsgálata

· Pedagógia és pszichológia a büntetés-végrehajtásban

Projektjeink:

· Részvétel a Fiatalokat Védő Csoport munkájában.

· Folyamatosan szakmai előadások, képzések tartása az Országos Rendőrkapitányság, illetve a Budapesti Rendőrkapitányság által szervezett szakmai programokon.

· A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által tartott 8 alkalmas csoportfoglalkozás szakmai követése, facilitálása.

· A Bűnös áldozatok c. sikeresen elnyert pályázat szakmai megvalósítása.