Kik vagyunk mi?

2009 tavaszán fogalmazódott meg több, kriminálpedagógiával, -pszichológiával és börtönpszichológiával foglalkozó kolléga között, hogy szükség lenne egy olyan szakmai műhely megalakítására, amely kifejezetten ezen területen dolgozó, kutató kollégákat és az érdeklődő hallgatókat fogja össze, annak érdekében, hogy az eddig inkább „magányos harcosként” végzett kutatásokból a többféle szakmai együttműködésére alapozó, a gyakorlat számára is használható kutatási eredmények, illetve ezeken alapuló innovációk jöjjenek létre.

Szakmai műhelyünk alapító tagjai között megtalálhatóak végzettségüket tekintve pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások, jogász, rendőrök – ezzel is jelezve, hogy működésünk egyik alapelve az interdiszciplinaritás, multidiszciplinaritás. Alapelveink közé tartozik az együttműködés, melynek alapján a műhely tagjai között a következő intézmények, szervezetek találhatóak meg: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, BRFK Bűnmegelőzési Osztály, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Aszódi Javítóintézet, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Ne Bánts Világ Alapítvány, Váltósáv Alapítvány stb.

További alapelvünk, hogy nem elsősorban diagnosztizáló, feltáró kutatásokat végzünk, hanem inkább az akciójellegű kutatásokat részesítjük előnybe, hangsúlyozva a gyakorlatban és az elméletben tevékenykedő szakemberek összekapcsolódását.

Szakmai műhelyünk azzal a céllal alakult meg, hogy a kriminálpedagógiával, kriminálpszichológiával és börtönpszichológiával foglalkozó kutatók és a gyakorlatban dolgozó kollégák, valamint az érdeklődő hallgatók közötti kapcsolatot szorosabbá tegyük. A műhely szakmai koordinálását dr. Hegedűs Judit, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója végzi, de az alapító tagok ugyanolyan joggal rendelkeznek a műhely működésével kapcsolatban. A műhely nyitott, beléphetnek magánszemélyek, de akár kutatócsoportok is. A szakmai műhely keretein belül az Illyés Sándor Szakkollégium hallgatói csoportja , valamint a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntes csoportja végzett aktív munkát.